De kleine lettertjes ...

Algemene voorwaarden

  1. Een verkoop komt slechts tot stand na een schriftelijke of mondelinge bevestiging door de verkoper via mail of telefoon. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.
  2. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren.
  3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  4. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de acht dagen na de levering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard.
  5. Geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de intresten.
  6. Het risico gaat over op het moment waarop de goederen ons magazijn verlaten.
  7. Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, behoudens aanduidende schriftelijke bepalingen.
  8. Nieuwe bestelling kan worden geplaatst nadat de laatste levering is betaald.
  9. Bij niet- betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro en de hoogst mogelijke nalatigheidsinteresten zoals voorzien op de vigerende wetgeving betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd voor het schriftelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is en het Belgische recht is steeds van toepassing.